top of page

VOORWAARDEN
& POLICIES

PRIVACY POLICY

Camerata Productions vzw is een Vlaamse non-profit producent van theaterstukken, musicals, concerten, kortfilms, webseries, totaalspektakels en live events. In functie van de algemene werking en dienstverlening van Camerata Productions vzw kan u gevraagd worden bepaalde (contact-)gegevens te verstrekken. Camerata Productions vzw bewaart deze contactgegevens enkel nadat u expliciet toestemming heeft gegeven deze informatie te verwerken en conform de toepasselijke wet- en regelgeving zoals omschreven in onze Privacy Policy. Graag willen we u vragen onze volledige Privacy Policy aandachtig te lezen, vooraleer deel te nemen aan de activiteiten, de dienstverlening of de algemene werking van Camerata Productions vzw of gebruik te maken van de platformen, communicatiekanalen en gelieerde ondernemingen, onderdeel uitmakend van of beheerd door Camerata Productions vzw.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alvorens (online) tickets of producten aan te kopen bij Camerata Productions vzw of Theaterfreak.be willen we u vragen onze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

COPYRIGHT

Alle huidige en toekomstige rechten op het materiaal dat op deze websites voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes en muziek) berust bij Camerata Productions vzw en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Camerata Productions vzw en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden.

WEBSITE

Voor opmerkingen, suggesties en vragen aangaande de technische realisatie van deze website of andere websites uit de Camerata groep kan u onze webmaster raadplegen: webmaster@camerata-productions.be.

GRAFISCH ONTWERP & FOTO'S

Leen Podevyn

Sofie Van Laere

Roy De Coninck

Tom Malfliet

Michiel Donies

Lies Ooms

bottom of page